• Przedszkole - plac zabaw
 • przedszkole - budujemy
 • przedszkole jak u mamy - zajęcia na świeżym powietrzu
 • Przedszkole Jak u Mamy - pobaw się ze mną
 • Przedszkole Jak u Mamy - zajęcia

Najważniejsze dla nas jest bezpieczeństwo oraz wszechstronny i harmonijny rozwój każdego dziecka. Bierzemy za te słowa pełną  odpowiedzialność i nie są one dla nas hasłem reklamowym lecz zobowiązaniem, z którego wywiązujemy się w codziennej pracy.

Zdajemy sobie sprawę, że okres przedszkolny jest niezwykle istotnym i jedynym takim czasem dla rozwoju dziecka, biorąc pod uwagę całe jego życie.
"ŻYRAFA OLA I PRZYJACIELE" to program wychowania przedszkolnego na podstawie którego pracujemy.
Fundamentem tego programu jest : POROZUMIENIE BEZ PRZEMOCY.
W założeniach programu zadaniem nauczyciela jest włączenie dziecka w dorobek kulturowy, towarzyszenie mu w rozwoju, budzenie zainteresowań, współtworzenie wiedzy o świecie i samym sobie, aktywna współpraca ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym

Edukację i wychowanie w naszym przedszkolu opieramy przede wszystkim na zabawie.
Obecnie „mówi się” wiele, o bardziej lub mniej znanych koncepcjach (metodach) w wychowaniu przedszkolnym, np.: Metoda Freineta, M. Montessori, R. Steinera, J. Korczaka, R. Meighan, D. Golemana, G. Doyla, H. Gardnera, Dobrego Startu, Metoda Projektu, Klanzy itd.
Można by tak jeszcze wymieniać i wymieniać. Jeśli chodzi o nas, to pracujemy wieloma metodami (koncepcjami). To, jaką metodę wybieramy zależne jest od wielu czynników: możliwości dziecka,  tematu zajęć, rodzaju zagadnienia itd. Uważamy, że w wielu z nich jest dużo dobrych rozwiązań, sposobów, z których warto czerpać  inspirację do edukacji i wychowania przedszkolaków.
Tak naprawdę wybór jednej z nich i ograniczenie się do niej – naszym zdaniem – w konsekwencji wyszłoby ze stratą dla dzieci. Dlatego czerpiemy wiedzę i naukę z wielu koncepcji i źródeł, które mogą wzbogacić szeroko pojęty proces wychowania i nauczania naszych podopiecznych.

PLAN DNIA W PRZEDSZKOLU „JAK U MAMY”

6.30 – 7.45

Przyprowadzanie dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.

7.45 – 8.20

Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe – rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Poranne ćwiczenia gimnastyczne. Przygotowanie do śniadania.

8.20 – 9.15

Śniadanie (+ toaleta z myciem zębów).

9.15 – 10.45

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia w podgrupach. Zajęcia programowe i dodatkowe (wyjazdy, wycieczki).

10.45 – 11.45

Spacery, zabawy na świeżym powietrzu (w ogrodzie, placu zabaw, w lesie).

11.45 – 12.00

Przygotowanie do obiadu ( + toaleta).

12.00 – 13.00

Obiad (+toaleta z myciem zębów).

13.00 – 14.00

Odpoczynek, ćwiczenia relaksacyjne, drzemka dla chętnych, słuchanie bajek, opowiadań.

14.00 – 14.30

Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy, piosenek oraz treści z języka angielskiego, słuchanie opowiadań lub fragmentów książek (również literatury w ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”).

14.30 – 15.00

Przygotowanie do podwieczorku i podwieczorek.

15.00 – 17.30

Zabawy dowolne w sali lub w ogrodzie. Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości i potrzeb. Odbieranie dzieci.


     Oprócz zajęć wynikających ściśle z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, w naszym przedszkolu prowadzimy następujące aktywności:

 • gimnastyka porannea;
 • nauka samodzielnego ubierania;
 • zajęcia wychowania fizycznego z trenerem Michałem;
 • zajęcia plastyki z techniką (codziennie w różnym wymiarze czasowym);
 • zabawy taneczne;
 • zabawy rytmiczno – muzyczne;
 • zajęcia z języka angielskiego (codziennie – przeplatane w naturalny sposób w cały proces edukacji oraz na poziomie rozszerzonym dla chętnych);
 • zajęcia ekologiczne i przyrodnicze;
 • jazda konna;
 • oswajanie z wodą i nauka pływania;
 • dogoterapia;