• plac zabaw
  • budowanie
  • trening
  • szczęście
  • w grupie

Prowadzimy różne otwarte spotkania tematyczne dla Rodziców i Opiekunów.

Mają one charakter wykładów lub warsztatów, a tematyką obejmują zagadnienia wychowania, edukacji i zdrowia Dzieci.

Jednak w obecnej sytuacji pandemii zostały zawieszone ze względu na bezpieczeństwo nas wszystkich.

Będziemy na bieżąco informować o planowanych spotkaniach.

Do szybkiego zobaczenia...