Przedszkole prywatne – Dębiec

Nasze przedszkole prywatne w okolicach Dębca to miejsce, w którym zabawa spotyka się z nauką. Przygotowujemy różnego rodzaju atrakcje, które pozwalają na miłe spędzenie czasu, jednocześnie doskonaląc umiejętności i poszerzając wiedzę najmłodszych. Stawiamy również na integrację i ćwiczenia ogólnorozwojowe, wspierające rozwój percepcji wzrokowej, słuchowej i grafomotoryki.

W naszym przedszkolu dzieci mogą skorzystać z pełnego wyżywienia. Skupiamy się również na aktywności fizycznej, organizując spacery czy zajęcia ruchowe. Dzieci biorą udział także w wyjazdach i wycieczkach do ciekawych miejsc, dobieranych na podstawie ich wieku i zainteresowań. W sezonie letnim wiele zabaw odbywa się na świeżym powietrzu, w okolicznym lesie czy na placu zabaw przynależącym do naszej placówki.

Zajęcia dydaktyczne w naszym przedszkolu prywatnym

W naszym przedszkolu w okolicach Dębca dzieci biorą udział w różnego rodzaju zajęciach i zabawach. Obejmują one zadania plastyczne, uczenie się wierszy i piosenek czy słuchanie fragmentów książek. Staramy się, by dzieci od najmłodszych lat miały kontakt z językiem angielskim. W naszym przedszkolu poznają one jego podstawy, łącząc nową wiedzę z zabawą.

Skupiamy się nie tylko na zajęciach wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Organizujemy też gimnastykę poranną, naukę samodzielnego ubierania się, zabawy rytmiczno-muzyczne, dogoterapię, jazdę konną czy zajęcia ekologiczne i przyrodnicze. Dzieci mogą oswajać się również z wodą i uczyć pływania. W naszym przedszkolu prywatnym w okolicach Górczyna zapisy trwają przez cały rok.

Zapraszamy rodziców dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.